Aanschafwaardegarantie & vaste afschrijvingsregeling

Afhankelijk van de cataloguswaarde, de ouderdom en de tenaamstelling van het voertuig kunt u in aanmerking komen voor 3 jaar aanschafwaarde garantie. Bereken de premie voor uw auto om te zien of u ook in aanmerking komt voor de 3 jaar aanschafwaarde.

Wel verzekerd U heeft in geval van totaalverlies (als de reparatiekosten hoger zijn dan 80% van de verkoopwaarde volgens de ANWB/BOVAG koerslijst) of diefstal recht op de aanschafwaarde. Deze aanschafwaardegarantie geldt tot de maximale cataloguswaarde van € 150.000,- inclusief Btw en tot de einddatum zoals vermeld op het polisblad als:
  • Als er sprake is van totaalverlies of diefstal van de verzekerde auto krijgt u de aanschafwaarde van dit voertuig vergoed als u minimaal 80% van deze uitkering gebruikt voor het aanschaffen van een nieuwe auto, deze nieuwe auto moet u aanschaffen bij het autobedrijf zoals vermeld op uw polisblad.
  • Met de verzekerde auto niet meer gereden heeft dan 120.000 kilometer gerekend vanaf de datum waarop het voertuig op uw naam gesteld is.
  • Gedurende de periode dat de aanschafwaardegarantie van toepassing is moet het voertuig voorzien zijn van een werkzaam anti-diefstalsysteem en voorzien van een geldig certificaat conform de bepalingen in artikel 8 uit de polisvoorwaarden.
  • Als de verzekerde auto Volledig Casco verzekerd is, de aanschafwaarde is alleen dan geldig.
Let op! U moet de door u betaalde aanschafwaarde van het verzekerd voertuig ingeval van totaalverlies of diefstal kunnen aantonen door een originele factuur of bankafschrift. Als u niet aan de bovenstaande vereiste voldaan heeft krijgt u de dagwaarde van de verzekerde auto uitgekeerd.