Pechhulp

Autoexpert Insurance werkt samen met Allianz Assistance, de grootste hulpverlener en reisverzekeraar ter wereld. Altijd bereikbaar, dag en nacht. Je wordt direct geholpen. Waar je ook met pech staat.

Pech en dan? U krijgt hulp of een vergoeding als Pechhulp op uw polisblad vermeld is en uw auto door pech of defect niet meer kan rijden. Op het polisblad staat eveneens het voertuig vermeld waarvoor deze pechhulp geldt. Bij pech neemt u direct contact op met de alarmcentrale die bereikbaar is op +31 20 851 22 94. Dit is zeer belangrijk omdat kosten alleen vergoed worden als hiervoor toestemming is gegeven door de alarmcentrale.
 • Bijzonderheden pechhulp voor het voertuig:
 • Tot 7 keer per jaar is er recht op hulp met een maximum van 5 keer in de eigen woonplaats. Er is maximaal twee keer per jaar recht op vervangend vervoer.
 • Voor het buitenland geldt een maximum van 2 keer per jaar voor transport, stalling, berging en vervangend vervoer.
 • De totale massa van het voertuig en gekoppelde aanhanger mag niet meer dan 3.500 kg zijn.
 • Wij vergoeden de kosten van transport van het voertuig terug naar Nederland, tot maximaal de waarde van het voertuig.
 • Bij vervangend vervoer zorgen wij voor een huurauto. Binnen Nederland is dit maximaal categorie B en buiten Nederland is dit gelijkwaardig, als dit mogelijk en noodzakelijk is.
 • Er wordt ook hulp verleend als de verkeerde brandstof getankt wordt, maar de kosten van het uitpompen en afvoeren van de verkeerde brandstof worden niet vergoed.
 • Bij pech aan de auto wordt een eventueel gekoppelde aanhanger bij noodzakelijk transport ook meegenomen.
 • De originele rekeningen moeten in uw bezit zijn en kunnen opgevraagd worden.
 • Reparatie ter plaatse, indien mogelijk;
 • Vervoer van de auto naar dichtstbijzijnde dealer of garage, of adres naar keuze bij pech in Nederland;
 • Vervoer naar huis van in- of opzittenden;
Niet verzekerd
 • Niet verzekerd is recht op hulp:
 • De bepalingen zoals genoemd in artikel 12 van de polisvoorwaarden
 • Hulp en kosten zonder dat wij u toestemming hebben gegeven;
 • De kosten van reparatie en de kosten van onderdelen zelf;
 • Hulp die nodig is omdat u nalatig of slordig bent geweest (zoals verwaarlozing, verkeerd gebruik, brandstoftekort, verlies van sleutels e.d.)
 • Slecht onderhouden voertuigen en voertuigen die niet voldoen aan de wettelijke eisen zoals een APK keuring.
 • Kampeerwagen, Camper of aanhangwagen.
 • Bij hotelkosten worden de kosten van maaltijden en telefoonkosten e.d. niet vergoed.
 • Bij vervangend vervoer worden niet vergoed; de kosten van de brandstof, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen en de extra kosten door het niet op de juiste manier inleveren van de gehuurde auto.
 • Als de totale massa van het voertuig plus (geladen) aanhanger meer is dan 3.500 kg.
 • Auto’s die meer dan 12 jaar oud zijn.
Pech in de woonplaats
 • Reparatie door een professionele hulpdienst op de plek (als dat binnen 1 uur mogelijk is)
 • Vervoer van het voertuig naar de dichtstbijzijnde professionele hulpdienst.
 • De kosten van het stallen. Dit is tijdelijk in bewaring geven van het voertuig, tot vervoer mogelijk is.
 • Het vervoer van de bestuurder, passagier en hun bagage naar een adres in de woonplaats. Meestal gebeurt dit samen met het vervoer van het voertuig.
 • Is het transport naar de dichtstbijzijnde professionele dienst binnen 25 kilometer? En kan het voertuig niet op dezelfde dag gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de kosten van 1 dag vervangend vervoer.
Pech buiten de woonplaats maar binnen Nederland
 • Reparatie door een professionele hulpdienst op de plek (als dat binnen 1 uur mogelijk is)
 • Vervoer van het voertuig naar de dichtstbijzijnde professionele hulpdienst of een op te geven adres in Nederland als deze zich bevindt in een straal van 25 kilometer.
 • De kosten van het stallen. Dit is tijdelijk in bewaring geven van het voertuig, tot vervoer mogelijk is.
 • Het vervoer van de bestuurder, passagier en hun bagage naar een adres in Nederland. Meestal gebeurt dit samen met het vervoer van het voertuig.
 • Is het transport naar de dichtstbijzijnde professionele dienst binnen 25 kilometer? En kan het voertuig niet op dezelfde dag gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de kosten van maximaal 2 dagen vervangend vervoer of de hotelkosten voor maximaal 2 dagen tot € 80 per persoon per dag. Dit geldt alleen als terugreizen naar de woonplaats niet mogelijk is. Ook vergoeden wij de reiskosten naar het dichtstbijzijnde hotel. Als in overleg met de hulpcentrale een taxi wordt ingeschakeld, vergoeden wij de kosten tot € 50.
 • Kan de bestuurder door ziekte of ongeval niet meer rijden? En kan geen van de inzittenden de besturing overnemen? Dan worden de kosten vergoed voor een vervangende chauffeur om terug te kunnen rijden naar jouw woonplaats.
 • Voor het ophalen van het gerepareerd voertuig vergoeden wij voor één persoon de treinkosten (2e klasse).
 • Voor het vervoer met een taxi geldt een maximumbedrag van € 100.
Pech in het buitenland maar binnen Europa
 • Reparatie door een professionele hulpdienst op de plek (als dat binnen 1 uur mogelijk is)
 • Vervoer van het voertuig naar de dichtstbijzijnde professionele hulpdienst.
 • De kosten van het stallen tot maximaal 10 dagen. Dit is tijdelijk in bewaring geven van het voertuig, tot vervoer mogelijk is.
 • Reiskosten van openbaar vervoer om de inzittenden met hun bagage naar de eindbestemming op een adres in Nederland te brengen.
 • Kan het voertuig niet binnen 48 uur gerepareerd worden? Dan vergoeden wij
  • De kosten van maximaal 4 dagen vervangend vervoer of
  • De kosten tot 30 dagen vervangend vervoer als de voorgenomen verblijfsduur in het buitenland langer is dan 4 dagen of
  • De hotelkosten voor maximaal 2 dagen tot € 80 per persoon per dag. Ook vergoeden wij de reiskosten naar het dichtstbijzijnde hotel. Als in overleg met de alarmcentrale een taxi wordt ingeschakeld vergoeden wij de kosten tot € 100 of
  • Per trein (2e klasse) naar de eindbestemming of het huisadres in Nederland. Plus de reiskosten naar het dichtstbijzijnde treinstation. Als de treinreis meer dan acht uur duurt mag er gekozen worden voor een vliegticket (economy class). Kiest u voor vervoer naar de eindbestemming? Dan worden de extra reiskosten vergoed tot maximaal de kosten van de terugreis naar het huisadres in Nederland.
 • Kan de bestuurder door ziekte of ongeval niet meer rijden? En kan geen van de inzittenden de besturing overnemen? Dan worden de kosten vergoed van een vervangende chauffeur om door te kunnen rijden naar de eindbestemming of terug te kunnen rijden naar jouw woonplaats
 • Voor het ophalen van het gerepareerd voertuig vergoeden wij voor één persoon de treinkosten (2e klasse).
 • Opsturen van onderdelen voor noodzakelijke reparatie
 • Voor het vervoer per taxi geldt een maximumbedrag van € 100
Let op!
 • Bij pech neemt u direct contact op met de alarmcentrale die bereikbaar is op +31 20 851 22 94. Dit is zeer belangrijk omdat kosten alleen vergoed worden als hiervoor toestemming is gegeven door de alarmcentrale