Schadeverzekering Inzittenden

Aanvullende verzekering voor de bestuurder en passagiers.

Wel verzekerd Verzekerd is de personenschade en schade aan lijfgoederen van de inzittenden als gevolg van een verkeersongeval met uw auto.
Niet verzekerd De algemene uitsluitingen onder punt 12 van de polisvoorwaarden zijn van toepassing.
Rechthebbenden Alleen natuurlijke personen die rechtstreeks bij het schadegeval betrokken zijn en die erdoor benadeeld zijn, of hun nabestaanden, kunnen een beroep doen op deze verzekering.
Samenloop Als een van de verzekerden aansprakelijk is voor schade die door deze verzekering wordt gedekt, dan wordt de betaling, voor zover die kan worden gevorderd onder de aansprakelijkheidsverzekering, gedaan volgens de bepalingen van de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.

In geval van werkgeversaansprakelijk zal eerst worden geprobeerd om de schade te claimen op een aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke werkgever.
Eigen risico Er is geen eigen risico.
Maximaal verzekerd bedrag Het maximaal verzekerde bedrag van € 1.000.000,00 per gebeurtenis geldt ten hoogste voor alle inzittenden tezamen.
Let op! Als de bestuurder of passagier geen veiligheidsgordel, dan verlagen wij de uitkering voor de betreffende persoon met 25%.