Waar moet ik mijn schade herstellen?

Om de schadelast beheersbaar te houden willen wij graag dat u de schade laat repareren door het auto(schadeherstel)bedrijf zoals vermeld op uw polisblad.

Met dit bedrijf hebben wij afspraken gemaakt voor schadehersteltarieven en vervangend vervoer, bovendien heeft u bij dit bedrijf geen eigen risico (tenzij anders vermeld op het polisblad) en betalen wij de reparatiekosten rechtstreeks uit.

Als reparatie niet mogelijk is of economisch onverantwoord is, dan vergoeden wij in geld.