Dienstenwijzer Verzekering

De verzekeringsbedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast is wettelijk vereist dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener hun biedt.

Wie zijn wij?

Wij zijn een dealerbedrijf en werken samen met FCA Capital Nederland B.V. en Anac BackOffice. Deze 2 partijen hebben samen met het dealernetwerk een verzekeringsproduct ontwikkeld. Deze producten worden via de automerken Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Fiat Professional, Jeep en Lancia en door ons als dealer van één van deze merken aangeboden. De risicodrager van deze producten is ASR Schadeverzekering NV.

Onze diensten

Wij bieden de producten aan via één van de onderstaande websites of via een koppeling op onze eigen website, op deze websites kunt u overigens ook zelf de premie voor uw motorrijtuig bereken en de verzekering afsluiten. Wij bieden de verzekeringsproducten aan via de volgende websites: www.abarthinsurance.nl, www.alfaromeoinsurance.nl, www.fcacapitalinsurance.nl, www.fiatinsurance.nl, www.fiatprofessionalinsurance.nl, www.jeepinsurance.nl & www.lanciainsurance.nl.

Via ons of één van deze websites kunt u ook een wijziging doorgeven, een schade melden of de verzekering opzeggen. Bij een schade kunt u deze telefonisch, schriftelijk of via één van onze websites melden. Wij handelen u schade bij voorkeur zelf af, het kan ook zijn dat dit gebeurt via een met ons samenwerkende dealer en/of schadeherstelbedrijf af. Bij reparatie van uw schade worden uiteraard originele onderdelen gebruikt.

De relatie met verzekeraars

Wij bieden de verzekeringsproducten aan via één van de bovenstaande websites. De uitvoerder van het product is Anac BackOffice, de risicodrager van het product is ASR Schadeverzekering NV, Anac BackOffice is een 100% dochteronderneming van ASR Deelnemingen NV.

De vermelde producten worden via één van de websites en via de aangesloten dealerbedrijven aangeboden. Wij treden op als verbonden bemiddelaar van ASR Schadeverzekering NV. Een verbonden bemiddelaar werkt uitsluitend voor één aanbieder en wij mogen alleen maar bemiddelen in de producten van deze verzekeraar. Als dealer kunnen en mogen wij u niet adviseren.

Bemiddeling zonder advies (execution only)

Als u zelf een verzekering afsluit via onze websites of als uw verzekering via bemiddeling door ons tot stand komt is er nimmer sprake van advies. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van execution only. Twijfelt u over de dekking, voorwaarden of iets anders? Aarzel dan niet en neem rechtstreeks contact met de uitvoerder van het verzekeringsproduct op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

Beloning

Als u een verzekering afgesloten heeft ontvangen wij een vergoeding. De beloning die wij ontvangen is een doorlopende provisie als percentage van de verzekeringspremie. Deze provisie is standaard verwerkt in de kostenstructuur en staat in verhouding tot de geleverde inspanning. Wij brengen u dus geen extra kosten in rekening.

Wat verwachten wij van u?

Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij van u dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of juist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade)uitkering van de betreffende voorziening. Omdat er sprake is van bemiddeling zonder advies (execution only) bent u geheel zelfstandig verantwoordelijk voor het aangaan en afsluiten van uw verzekering. Hetzelfde geldt voor het wijzigingen of opzeggen van verzekeringen.

Privacy

Bij het aanvragen van een verzekering wordt er om uw persoonsgegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens hebben dan bijvoorbeeld betrekking op uw leeftijd, uw adres en woonplaats, bankrekeningnummer maar ook uw geboortedatum. Wij geven deze persoonsgegevens door aan Anac BackOffice uit hoofde van onze werkzaamheden en zullen deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgvuldig behandelen.

Uw persoonsgegevens worden door Anac BackOffice niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. In die situatie kan het bijvoorbeeld gaan om ASR Schadeverzekering NV waarvoor zij als gevolmachtigd agent optreden of zij corresponderen over uw schade of bijvoorbeeld de Stichting CIS voor het vastleggen van schadedossiers en signaleren van eventuele fraude (FISH databank). Anac BackOffice heeft hiervoor een privacy verklaring opgesteld, deze kunt u inzien via https://www.anac.nl/privacy/ en een privacyreglement https://www.anac.nl/privacy-reglement/

Klachten?

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens iets mis gaat en u niet tevreden bent over ons. Laat het ons weten zodat wij er iets aan kunnen doen, wij zullen uw klacht vervolgens melden bij Anac BackOffice, U kunt uw klacht ook direct via het online klachtenformulier inzenden.

Anac BackOffice zal proberen om uw klacht naar tevreden op te lossen. Bent u niet tevreden met de uitkomst? U heeft vervolgens 3 maanden de tijd om uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening ofwel KiFiD, wij zijn aangesloten onder nummer 300.001836. Het KiFiD is een onafhankelijk instituut die klachten behandeld en doet hierover een uitspraak, Anac BackOffice heeft zich gecommitteerd aan een bindend advies en zullen de uitspraak dan ook volgen.

Contact en bedrijfsgegevens

Autoexpert Insurance
Vaalserbergweg 313
5628 CH te Eindhoven

KvK: 17031970
AFM: 12004330
Anac BackOffice B.V.
Vaalserbergweg 313
5628 CH te Eindhoven

KvK: 17031970
AFM: 12004330
www.abarthinsurance.nl 040 – 851 37 89
www.alfaromeoinsurance.nl 040 – 851 37 90
www.fiatinsurance.nl 040 – 851 37 91
www.fiatproffesionalinsurance.nl 040 – 702 03 00
www.fcacapitalinsurance.nl 040 – 702 03 01
www.jeepinsurance.nl 040 – 851 37 93
www.lanciainsurance.nl 040 – 851 37 94